Tarinoiden Helsinki goes Linked Data!

tarinoidenhelsinki.jpg

Olemme Labsissa puhuneet paljon avoimen datan puolesta. Mielestämme kirjastojen tulisi tuottaa ja julkaista esimerkiksi laadukasta kuvailutietoa verkossa sellaisessa muodossa, että tieto olisi vapaasti koko yhteiskunnan hyödynnettävissä.

Parhaiten avoimen datan idea aukeaa Tim Berners-Leen TED:issä pitämästä puheesta. Suomessa järjestetään aiheesta seminaari 26. 3. 2010.

Avoimen datan jalostunein muoto on linkitetty data (Linked Data). Kun data julkaistaan tarpeeksi rakenteisessa muodossa ja linkitetään muihin verkossa oleviin tietolähteisiin, kartutetaan samalla kaikille yhteistä, maailmanlaajuista tietovarastoa.

Linkitetty data poimii webin parhaat puolet (yhteisen tietoverkon rakentaminen ruohonjuuritasolla hajautetusti) ja yhdistää ne semanttisten teknologioiden käytännönläheisimpiin työkaluihin.

Perinteinen WWW linkittää luettavaksi tarkoitettuja webbisivuja toisiinsa. Ei ole kuitenkaan automaattisesti selvitettävissä, mikä jonkin linkin merkitys on. Perinteinen linkitys on hyvin löyhä ja kontekstisidonnainen menetelmä.

Linkitetyssä datassa linkitetään asioita toisiinsa: voimme vaikkapa ilmaista että Pirjo Rissanen on kirjoittanut kirjan Muistot ja kirjan Sielunsisaret. Tässä linkitetään ”Pirjo Rissanen”-niminen henkilö kirjoihin ”Muistot” ja ”Sielunsisaret”. Linkkinä toimii suhde ”on kirjoittanut”.

Kaikki tällaisessa muodossa julkaistu tieto voidaan lisäksi saada yhteismitalliseksi keskenään — jos eri puolilla verkossa puhutaan samoista asioista, voimme kerätä nämä tiedot yhteen. Koko verkosta muodostuu tavallaan suuri tietokanta, jonka tietoja yhdistelemällä voidaan löytää jännittäviä uusia yhteyksiä asioiden välille.

Jotta asia ei jäisi puheen tasolle, julkaisimme Tarinoiden Helsinki-verkkopalvelusta linkitetyn datan version. Tarinoiden Helsingissä on merkitty Helsingin kartalle kirjaston aineistoa: mihin paikkoihin jokin romaani sijoittuu, missä tietty elokuva tapahtuu, mitä paikkoja jokin tietokirja käsittelee… Siis erinomaisen mielenkiintoista tietoa yhdistettäväksi myös muuhun Helsingin paikalliskulttuuritietoon! Tarinoiden Helsinki on jo ennen helmikuun julkistustaan herättänyt paljon innostusta, ja olemme sopineet tiedon jakamisesta eri tahojen, kuten VTT:n, Aalto-yliopiston SeCo-ryhmän ja Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n, kanssa.

Niinpä esimerkiksi tiettyyn kaupunginosaan liittyvät kirjaston aineistot saadaan tulevaisuudessa näkyviin myös suoraan kaupunginosan omille kotisivuille — samoin kuin kaikki muu verkossa löytyvä kaupunginosaan liityvä linkitetty data! Kaupunginosat on nimittäin linkitetty kansainväliseen paikkatietokantaan Geonames.orgiin.

Esimerkki Kallioon liittyvästä tiedosta linkitetyssä muodossa: http://www.tarinoidenhelsinki.fi/data/place/39

Lisäohjeita Tarinoiden Helsingin datan hyödyntämisestä sähköpostitse:

Be Sociable, Share!